c4f7ad8d-6fa6-4f62-9da8-4f35878756a3

Damir Anić

profesionalni pilot CPL(A) fATPL(A)

Bilo da vam je potreban let, reklama na jumbo plakatu, tijesto za pizzu ili lijevi retrovizor od Audija S3, odgovor je Damir Anić – Dado! Avioni su samo jedno od brojnih prometnih sredstava kojima barata ovaj naočit mladić s istoka Zagreba.