dav

Uroš Todorović Mikšaj

profesionalni pilot CPL(A) fATPL(A)

Na prvom su mu mjestu zvijezde, na drugom avioni, a onda sve ostalo… Podučavanje o svemiru nije mu bilo dovoljno, pa je proširio područje interesa na niže visine.