Opis

Dozvola profesionalnog (komercijalnog) pilota pruža sljedeće privilegije:

  • letenje u ulozi zapovjednika zrakoplova u jednopilotnim komercijalnim operacijama
  • letenje u ulozi kopilota u komercijalnim operacijama s višečlanom posadom
  • letenje u ulozi zapovjednika zrakoplova ili kopilota u svim ostalim operacijama osim komercijalnih
  • sve privilegije PPL(A) i LAPL(A) dozvola 

Preduvjeti za upis