Opis

Tijekom obuke za ovlaštenje instruktora letenja naučite ćete osnove metodike, tehnike teorijskog i praktičnog podučavanja, pripreme i održavanja briefinga te detekcije i ispravljanja grešaka studenata. 

Preduvjeti za upis